Ein Tai

Tŷ'r Batak
Gwelir adeilad sy’n dod o draddodiad pensaerniol y Batak ar ein bagiau sydd â choffi o Indonesia. Mae toeau siap cwch a stiltiau oddi tanynt yn nodweddiadol o dai reis, neuaddau a thai cymunedol yn niwylliant pobl y Batak yng...
Continue reading
Cwt Affricanaidd
Amalgam o gytiau traddodiadol o ddwyrain Africa a welir ar label ein coffis Affricanaidd. Gyda eu deunyddiau adeiladu cyntefig a thôeau gwellt nodweddiadol, mae tebygrwydd rhwng y cytiau hyn a thai crwn geltaidd ein cyn-deidiau yma’n Nghymru. Er fod cymysgedd...
Continue reading
Tŷ Xie Shan
Yn debyg i lawer iawn o draddodiadau pensaerniol eraill o amgylch y byd, mae dyluniadau gwahanol o dai yn anwahanadwy oddiwrth statws a dosbarth yn Tsiena. Mae’r math penodol yma, gyda theiliau crwn moethus a chorneli crwm a elwir yn...
Continue reading
Hacienda
Darlun o hacienda goffi Latin-Americanaidd cyfarwydd i ganolbarth a dê America welwch chi a’r flaen ein dewis o goffis o’r Americas. Deillwyd y gair o’r Sbaeneg ‘hacer’, golygai ‘gwneud’ neu ‘i wneud’, a ddefnyddir i ddisgrifio planhigfâoedd, mwyngloddiau neu ffatrioedd...
Continue reading
Ffermdŷ Cymreig
Seilwyd y ty ar label ein ‘blendiau’ ar dŷ carreg traddodiadol Cymreig a welir yn aml ledled cefn gwlad Cymru. Yn amlach na pheidio, ffermdai edrychai fel hyn yn dyddio o ddeutu’r 17eg ar 18ed ganrifoedd, wedi eu hadeiladu o’r...
Continue reading