Pecynnu Compostadwy

Ers sawl blwyddyn rydym wedi dod yn fwyfwy pryderus am faint o wastraff yr ydym ni fel cwmni yn ei gynhyrchu, yn enwedig o ran ein pecynnau. Ar ôl chwilio am beth amser, credwn ein bod wedi dod o hyd i ateb sydd nid yn unig yn cadw'r coffi yn ddiogel ac yn ffres ond sydd wedi'i wneud o ddeunydd y gellir ei gompostio'n llawn, gan gynnwys y falf 1-ffordd.

Mae ein bagiau newydd yn cael eu gwneud o PLA (asid polylactig), sef resin sy'n dod o ffynonellau adnewyddadwy, megis corn, cansen siwgr, a betys siwgr. Mae PLA yn gwbl gompostiadwy, gan dorri i lawr o fewn 90 diwrnod mewn cyfleuster masnachol.

Mae'r sticeri sy'n gwahaniaethu rhwng 'Beans' a 'Wedi Malu' ar y bagiau wedi'u gwneud o bagasse, deunydd cwbl fioddiraddadwy wedi'i wneud o cansen siwgr.
Rydym hefyd wedi penderfynu ychwanegu cerdyn gwybodaeth papur at bob coffi i wahaniaethu rhyngddynt.
Ar hyn o bryd rydym yn gwneud hyn gyda stwfflwr, felly erbyn nawr hwn yw’r unig ran o'n pecynnu na ellir ei gompostio!