Blend y Barics

Regular price£24.00
/
Shipping calculated at checkout.

Maint
Opsiynau

RHOST

Barics y Chwarelwyr yn Nantlle, a godwyd yn y 1860au, ar un adeg yn gartref i’r llu o chwarelwyr llechi a weithiai yn Chwarel Dorothea. Ers 2016 fodd bynnag, yma mae ein cartref a’n canolfan ni, a lle mae ein holl goffi yn cael ei rostio, blasu, a’i bacio â llaw.

Rydyn ni bob amser yn arbrofi gyda gwahanol goffi yma yn y Barics, ac mae 'Blend Y Barics' yn gyfle i ni rannu gyda chi pan fyddwn ni'n taro ar rywbeth rydyn ni wir yn ei hoffi.

Blend Y Barics yw ein cyfuniad tymhorol, a dewis arall yn lle ein Espresso Blend. Er ei fod wedi'i gynllunio ar gyfer espresso, mae Blend Y Barics yn creu Aeropress, Stovetop, neu Gaffetiere hyfryd.

Bydd Blend Y Barics yn newid gyda'r tymhorau a'r cynhaeaf, felly ymunwch a ni ar y daith a mwynhewch yr hyn rydyn ni'n ei yfed yn y rhosty.

28.02.2024

Mae ein Blend Y Barics diweddaraf yn cyfuno coffi organig Honduraidd naturiol gyda choffi wedi'i olchi o Nicaragua. Efallai bod rhai ohonoch wedi rhoi cynnig ar ein Blend Nadolig 2023, sef y tro cyntaf i ni roi cynnig ar y coffi naturiol hwn o Honduras. Roedden ni'n ei garu gymaint fel na allem aros i ddod ag ef yn ôl.

Mae'r blend hwn yn creu coffi cnau crwn hardd gyda melyster bisgedi taffi a gorffeniad suddlon o sitrws gydag awgrymiadau o sbeis.

Dyma'r adeg honno o'r flwyddyn lle mae'r dyddiau'n dal yn oer a gaeafol ond mae llygedynau'r heulwen a dyddiau hirach yn dod â ffresni'r gwanwyn. Mae'r ddau goffi hyn yn gyfuniad perffaith o haul tywyll y gaeaf a'r gwanwyn


Nodiadau Cwpanu


Bisgedi, melyster taffi, asidedd sitrws llawn sudd gydag awgrymiadau o sbeisys.

Perffaith gyda neu heb laeth


Mwy o wybodaeth:

Honduras Ana Cecilia Estevez


Coffi/Fferm: Ana Cecilia Estevez
Uchder: 1300
Proses: Naturiol
Lleoliad: Corquin, Copan
Varietal: Lempira , IHCafe 90

*COFFI ORGANIG

Nicaragua Segovia


Coffi/Fferm: Segovia
Uchder: 1400-1500 masl
Proses: Wedi'i olchi
Lleoliad: Dipilto
Varietal: Caturra, Catuai Coch


Efallai yr hoffech chi