Swydd Wag

JOB VACANCY

Disgrifiad Swydd

Rhostiwr Coffi Cynorthwyol o dan hyfforddiant


Prif rolau

• Rhostio, pacio, a gwneud coffi.

• Paratoi archebion ar gyfer cwsmeriaid.

• Helpu gyda dyletswyddau hanfodol eraill pan fo angen.

Bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu.


Rhinweddau a sgiliau hanfodol

• Angerdd am goffi, masnach decach, a Gogledd Cymru

• Personol, cwrtais a chroesawgar

• Siarad Cymraeg (neu’r parodrwydd i ddysgu)

• Gallu cyfrifiadurol


Rhinweddau a sgiliau dymunol

• Dealltwriaeth o wefannau e-fasnach a llwyfannau gwe eraill

• Profiad o weithio mewn siop goffi neu ym maes arlwyo

• Diddordeb mewn llwyfannau cyfryngau cymdeithasol

• Gwybodaeth dechnegol


Oriau gwaith a thâl

• Oriau craidd: 21-24 awr i gychwyn dros unai 3 neu 4 diwrnod

• Mi fydd yna ddisgwyliad i weithio ar ddydd Sadwrn yn ystod yr haf (unai yn ychwanegol, neu yn lle un o’r diwrnodau eraill)

• Cyflog cychwynnol: Uwchben Cyflog Byw Cenedlaethol (dibynnol ar oedran a phrofiad)

Dyddiad cychwyn: Mor fuan â phosib


Diddordeb?

Anfonwch e-bost atom gyda CV

E-bost: theroastery@pobladocoffi.co.uk