​Bag Sach Coffi

Regular price£35.00
/
Shipping calculated at checkout.

Bag Sach Coffi gan artist tecstilau - Nerys Jones

Bywgraffiad artist:
" Rwyf yn artist tecstiliau yn byw yn Dyffryn Conwy. Mae fy ngwaith celf yn cynnwys brodwaith , argraffu a thecstiliau, Mae nifer o themau yn dod i'r amlwg yn fy ngwaith , cymreictod a'r aelwyd , , ailgylchu a denfnyddio hen ddenfyddiau a gwrthrychau . Maer bagiau yma wedi ei gwneud o hen sachau coffi gyda hen beltiau lledr yn cael ei defnyddio fel handleni . Maer cwbl yn defnyddio cynyrch wedi ei ailgylchu i greu eitemau newydd , deiniadol a defnyddiol ."
Gall dyluniad y bag a gewch fod yn wahanol i'r ddelwedd a ddangosir ar y wefan.
Mwy o luniau o'r holl fagiau i ddod.

Efallai yr hoffech chi