Blend Nadolig

Regular price£24.00
/
Shipping calculated at checkout.

Maint
Opsiynau

Llawenydd mewn cwpan

I greu ein Blend Nadolig blynyddol rydym yn chwilio am goffi sydd â nodiadau blasu sy’n atgoffa rhywun o flas y Nadolig ac yn cyfuno’r rhain mewn cyfuniad tymhorol gwirioneddol unigryw – nid yw eleni yn eithriad.

Eleni mae'n cynnwys coffi wedi ei bosesu yn naturiol o Honduras gan Ana Cecilia. Pan nafo ni flasu’r coffi llawn hyfryd hwn am y tro cyntaf fe neidiodd allan arno ni gyda siocled Nutella a nodiadau o sinamon ac ewin...

felly fe wnaethon ni ei gymysgu â ...

coffi hyfryd wedi'i olchi'n llawn o Rwanda o Rwamutamu, a ychwanegodd gymhlethdod jami gydag ôl-flas dymunol o garamel melys.


Yfwch o'n ddu, gyda llefrith, neu hyd yn oed gyda sblash o 'booze', i ni, mae'n Nadolig pur.

.......................................................................................................

Honduras

Mae Ana Cecilia Estevez yn gynhyrchydd coffi sy'n byw ym mwrdeistref Corquín Copan, Honduras. Mae hi'n ffanatig am goffi, mae hi wedi'i swyno gan gynhyrchu ac ansawdd coffi. Ers pedair blynedd mae hi wedi bod yn gweithio i Gwmni Aruco, lle mae hi wedi ennill llawer o brofiad ym maes rheoli ansawdd rhost a choffi. Yn ogystal â gweithio yn The ARUCO Company, mae hefyd yn bartner iddo.

Yno, trwy ei hadran cymorth technegol, mae hi wedi derbyn cefnogaeth ar gyfer paratoi microlots coffi arbennig. Yn y broses hon, mae hi wedi cael y wybodaeth i gynaeafu coffi o ansawdd rhagorol ac wedi gwella ei harferion cynhyrchu, er mwyn cyflawni mwy o broffidioldeb ar gyfer gwell cyfleoedd datblygiad personol a theuluol. Nawr, mae llain o dir Ana, nid yn unig â choffi, ond mae wedi'i arallgyfeirio â rhywogaethau pren, coed ffrwythau addurniadol sydd y tu hwnt i harddu'r dirwedd, yn darparu ecosystem fwy dymunol a ffafriol ar gyfer bywyd gwyllt.

..........................................................................................................

Rwanda - Rwamutamu

Busnes teuluol Mukantwaza Laetitia a Rutaganda Gaston ywRwamutamu ac maent wedi bod yn gweithio yn y sector am fwy na 13 o flynyffoedd.Fe sefydlon nhw Rwamatamu yn 2015 gan anelu at elw ariannol, ond hefyd igyfrannu at frwydro yn erbyn tlodi mewn cymunedau gwledig trwy gynaeafu coffi.Fe sefydlon nhw Rwamatamu yn 2015 gan anelu at elw ariannol, ond hefyd igyfrannu at frwydro yn erbyn tlodi mewn cymunedau gwledig trwy gynaeafu coffi. Mae gan Rwamatamu 20 hectar o blanhigfa goffi lle mae'n nhw’n cynaeafu eigeirios ei hun, ond maent hefyd yn prynu ceirios gan grwpiaucydweithredol cysylltiedig a theuluoedd cynhyrchwyr lleol, a ffermwyrtyddynwyr. Mae'r ceirios hyn o wahanol ffynonellau yn cael eu casglu a’u prosesuar wahân, eu sychu yn yr haul, eu didoli mewn bagiau ac yn y pen draw euhallforio fel cynnyrch premiwm.

Mae fferm goffi a gorsaf golchi Rwamatamu wedi'u lleoli yn nhalaith Orllewinol Rwanda, lle mae'r dirwedd yn cynnwys bryniau tonnog hardd o amgylch Llyn Kivu yn Ardal Nyamasheke.

Mae'r rhanbarth hwn yn darparu hinsawdd ucheldir trofannol gyda thymheredd cyfartalog o 14 i 24c a glawiad rheolaidd. Mae hyn yn gwneud i goffi arabica ffynnu ac yn arwain at ffeuen galed, drwchus gyda blas coffi gwell.Efallai yr hoffech chi