Bocs y Barics

Regular price£30.00
/
Shipping calculated at checkout.

Material

Rydym wedi ymuno â Canhwyllau Eryri i greu hamper Nadoligaidd hyfryd. Mae'n bleser cydweithio â chrefftwyr lleol. Mae Aled yn Uned 4 Y Barics yn union gyferbyn â'r roastery. Mae’n rhannu’r un gwerthfawrogiad ac ysbrydoliaeth am y tirweddau godidog sydd o’n cwmpas yma yn Nantlle.

 Sbeis y Nadolig:

Ein clasur Nadologaidd- Cyfuniad cynnes o sinamon, nytmeg, clof ac oren.

...................................

Amdanom Ni

Rydym yn gwmni bychan wedi lleoli wrth ymyl Parc Eryri yng Nghaernarfon.Yma yn Canhwyllau Eryri rydym yn credu bod prynu a defnyddio cannwyll i fod yn brofiad arbennig. Rydym yn ceisio gwneud hyn drwy ddefnyddio’r cynhyrchion gorau. Mae pob un o’n canhwyllau yn cael eu gwneud gyda chwyr soi, wic cotwm ac olew persawr moethus. Mae pob un o’n canhwyllau yn cael eu tywallt gyda llaw i gael cyffyrddiad personol.

......................

Yn cynnwys:

Cannwyll Sbeisys y Nadolig (100g)

250g Blend Nadolig


Coaster llechi Poblado Coffi

Efallai yr hoffech chi