Sumatra - Burni Telong Mahdi

Regular price£7.50
/
Shipping calculated at checkout.

Maint
Opsiynau

DISGWYLIEDIG CANOL - DIWEDD EBRILL 


RHOST 

 • AmrywiogaethTim Tim
 • Lleoliad: Tingkem, Aceh
 • Uchder: 1200 - 1450m
 • Proses:  Giling Basah

 • Cupping Notes

  Mafon, pupur du, tamarind & siocled tywyll

  Myglyd a llawngorff


  Additional Information

  Wedi'i leoli ger Tingkem yn Rhaglywiaeth Bener Meriah, mae'r grŵp ffermwyr yn cyfaddawdu o 400 o ffermwyr wedi'u gwasgaru dros 450 ha, sy'n tyfu eu coffi yn y priddoedd lôm folcanig cyfoethog a ffrwythlon sy'n cynnwys cymysgedd o dywod, llaid a chlai.

  Mae'r math o bridd yno ynghyd â'r hinsawdd yn berffaith ar gyfer tyfu coffi, ac mae blas cyfoethog

  ,llawn corff, sbeislyd a myglyd yn nodweddiadol o'r rhanbarth. Mae'r coffi Mandheling yn cynrychioli holl goffi Arabica yn yr ardal hon ac mae'r enw'n deillio o'r bobl Mandailing sy'n cynhyrchu coffi yn rhanbarth Tapanuli.

  Mae aelodau'r grŵp yn derbyn hyfforddiant ar reoli coed sy'n edrych ar gymhwyso plaladdwyr, tocio a chasglu ceirios aeddfed i sicrhau'r ansawdd gorau posibl. Yn hyn o beth, mae ffermwyr hefyd yn derbyn hyfforddiant ar gadwraeth yr amgylchedd naturiol gan edrych ar fesurau i atal dirywiad pridd, erydiad a gwella iechyd y pridd. Maent hefyd yn cael eu haddysgu ar reoli gwastraff yn ogystal â sicrhau amodau gwaith diogel iddynt eu hunain. Ar ôl eu dewis

  mae'r coffi yn mynd trwy broses eplesu 12 awr cyn ei sychu am 1-2 ddiwrnod i oddeutu 35-40% o leithder.

  Ar ôl i'r coffi gyrraedd y lleithder hwn, caiff eu hanfon i'w hulio ac yna eu sychu ymhellach i lawr i oddeutu 15-18%.

  O'r fan hon mae'r coffi yn cael ei gludo i Fedan lle caiff ei sychu am y tro olaf i leithder 13%. Yna caiff ei bacio mewn bagiau yn barod i'w cludo.


Efallai yr hoffech chi