Newyddion

Fe fydd prisiau ein coffi’n codi o’r 1af o Chwefror ymlaen Rydym ni, gymaint ag erioed, yn angerddol tu hwnt am gynnig amrywiaeth o goffi o’r safon uchaf i chi, ein cwsmeriaid am bris teg nid ar draul chware teg...
Continue reading
Tseina - NHS
Er mwyn annog y rhai ohonoch gydag amheuon ynghylch rhoi cynnig ar goffi o Tseina, am y 6 wythnos nesaf rydym wedi penderfynu rhoi’r holl elw o bob archeb o Lafu Lot 3 i elusen y GIG a sefydlwyd i...
Continue reading