Uganda - Ibimbo

Regular price£8.00
/
Shipping calculated at checkout.

Maint
Opsiynau
  • Ffarm: Ibimbo
  • Amrywiogaeth: SL14 & SL28 a rhai mathau eraill
  • Uchder: 1700m – 2000m
  • Proses: Naturiol
  • Perchennog: Rwenzori Coffee Company

Nodiadau Blasu

Nodiadau o Ffrwythau trofannol, siocled tywyll a mel, llachar, hufennog a chytbwys

Mwy o wybodaeth

Rydym unwaith eto wedi ymuno â Chwmni Coffi Rwenzori, sef enw masnachu 'Agri Evolve', sefydliad Menter Gymdeithasol / Elw at Bwrpas, sy’n gweithio gyda ffermwyr a thyddynwyr yn Uganda i wella ansawdd a nifer y cnydau amaethyddol a sicrhau datblygiad cynaliadwy trwy fusnes rhagorol. Ynghyd â Chwmni Coffi Kyagalanyi, un o'r cwmnïau allforio coffi hynaf yn Uganda, maent yn darparu marchnad dryloyw agored i ffermwyr lleol. Mae ffermwyr yn cael eu hyfforddi a'u hannog i adnewyddu eu coed coffi sefydledig, yn ogystal â phlannu rhai newydd. Mae cynaeafu a phrosesu yn cael eu gwella, ac mae buddsoddiad sylweddol wedi'i wneud i sefydlu ffatri fodern yn nhref Kisinga, sef ein canolfan yn y rhanbarth hardd hwn o Rwenzori.


Pentref yn rhan ddeheuol Ardal Kasese yn agos at y ffin â DR Congo yw Ibimbo. Yn nodweddiadol mae gan ffermwyr rhwng 1 a 2 erw o dir a choffi yw eu prif gnwd arian parod. Mae ein Swyddogion Maes yn gweithio gyda’r ffermwyr mewn grwpiau ledled ardal Ibimbo. Dangosir i ffermwyr sut i wella eu cynnyrch trwy ddefnyddio arferion amaethyddol da. Mae ansawdd y cynhaeaf hefyd wedi gwella'n fawr drwy annog ffermwyr i ddewis y ceirios llawn aeddfed yn unig. Mae Agri Evolve yn trefnu cludiant mewn tryc i'n prif Felin Wlyb yn Nyabirongo lle mae'r ceirios yn cael eu didoli, eu graddio ac yna eu rhoi ar welyau uchel i'w sychu dros gyfnod o 3 wythnos. Yn olaf mae'r ceirios sych yn cael eu cragen a'r ffa gwyrdd yn cael eu rhyddhau. Unwaith eto maent yn cael eu graddio a'u didoli gyda'r ansawdd uchaf a'r ffa mwyaf a ddewiswyd ar gyfer ein lotiau gradd arbenigol. Mae bagiau jiwt wedi'u leinio gan Grainpro yn sicrhau'r ffresni mwyaf. Ar ôl bagio mae taith 2 fis o hyd mewn lori a llong i'r DU.


Efallai yr hoffech chi