Ethiopia Idido

Regular price£8.50
/
Shipping calculated at checkout.

Maint
Opsiynau

RHOST 

  • Fferm: Idido
  • Uchder: 2150 (masl)
  • Proses: Naturiol
  • Lleoliad: Gedicho, Idido, Yirgacheffe
  • Varietal: Heirloom

Nodiadau Cwpanu

Pîn-afal, cyffug, rym a rhesins, melys a llawn sudd

Mwy o wybodaeth

Mae Nafkot Admasu, cynhyrchydd goffi benywaidd ysbrydoledig ac ymroddedig, yn berchen ar ac yn gweithredu ei fferm a'i gorsaf brosesu, gan gyfrannu at y dirwedd goffi bywiog Idido, Yirgacheffe. Nodweddir ei thaith gan gysylltiad dwfn â'i thir, ymrwymiad i ansawdd, a gweledigaeth ar gyfer grymuso.

Wedi'i leoli yn Gedicho, Idido, Yirgacheffe, mae'n berchen ar fferm 0.5 hectar ynghyd a gorsaf brosesu sy'n eistedd ar uchder o 2150 metr. Mae'r amgylchedd unigryw hon yn gwasanaethu fel cefndir ar gyfer meithrin eithriadol ffa coffi cyltifar Heirloom, sy'n adnabyddus am eu blasau arbennig a chynnil.

Yn ystod tymor y cynhaeaf, mae Nafkot yn cyflogi 35 o weithwyr tymhorol, ynghyd â thîm craidd o 6 o weithwyr parhaol, sydd yn rhannu ei ymroddiad hi i gynhyrchu coffi o ansawdd uchel. Mae ei harferion ffermio wedi'w gwreiddio mewn traddodiad, gan fod y coffi yn cael ei drin o dan gysgod ffug coed banana, gan feithrin ecosystem gynaliadwy a chytûn. Mae'i strategaeth gofalus o gasglu ceirios yn adlewyrchu ei hymrwymiad parhaol i ansawdd, er bod absenoldeb ardystiad organig ffurfiol yn ddewis pragmatig ganddi, oherwydd y costau uchel sy'n gysylltiedig â dilysu.

Yn dilyn y cynhaeaf, mae ei fferm yn dilyn broses naturiol a sych, gan ganiatáu i'r ceirios coffi sychu yn yr haul dros gyfnod o 12 i 15 diwrnod. Yna, caiff y ceirios sych eu storio dros dro mewn warws lleol ar y safle cyn eu taith i Addis Ababa am ragor o brosesu ac allforio yn y pen draw.

Mae stori Nafkot Admasu yn destament i agwedd penderfynol, arloesedd, a chrymuso ym maes tyfu coffi. Maei'i harferion ffermio, ymrwymiad i ansawdd,ac ei ymdrechion cydweithredol yn adlewyrchu rhinflas gwelliant a chynaliadwyedd ym myd coffi.

Efallai yr hoffech chi