Colombia - Regional Inza

Regular price£8.00
/
Shipping calculated at checkout.

Maint
Opsiynau
  • Fferm: Regional Inza - Asorcafe
  • AmrywiogaethCymysgedd 
  • Lleoliad: Inza, Cauca
  • Uchder: 1,500 - 2100 m
  • Proses: Wedi eu golchi
  • PerchennogTyddynwyr amrywiol

Cupping Notes

Oren, afal melyn, melyster taffi, corff mawr beiddgar a gorffeniad hir

More Information

Mae ardal Inza yn Cauca yn eistedd yn uchel ar lwyfandir Colombia o'r enw'r 'Macizo Colombiano'. Mae'r ardal hon yn berffaith ar gyfer tyfu coffi arbenigedd gan fod uchder yn cyrraedd dros 2000 masl. Mae Inzá yn adnabyddus yn bennaf am ei hanes cynhenid ​​​​a choffi. Mae ei hanes yn mynd yn ôl i 1577 lle sefydlodd Sbaenwr, Sancho García de Espino, wersyll lle mae Inzá heddiw. Yn 1737 adeiladodd y Jeswitiaid eglwys ac ers hynny dechreuodd yr holl dref dyfu'n strydoedd a thai; cafodd ei chydnabod gan lywodraeth Colombia fel bwrdeistref yn 1907.

Sefydlwyd Asorcafe ar Orffennaf 11, 2003 yn nhref Pedegral yn Inza ac ar hyn o bryd mae 290 o aelodau yn rhan o'r gymdeithas. Sefydlwyd y gymdeithas i helpu'r cynhyrchwyr hyn i ddod ynghyd i werthu eu coffi fel coffi arbenigedd ond hefyd i ddarparu fframwaith a strwythur i hybu eu haddysg a'u dilyniant i wella'r amodau economaidd a chymdeithasol iddynt hwy eu hunain, eu teuluoedd a'u cymuned. 

Mae'r cynhyrchwyr hyn yn gweithio ar leiniau o dir rhwng 1.8 – 2 ha o ran maint ac yn ffermio coffi hyd at uchder o 2100 masl. Mae'r ffermydd wedi'u plannu â caturra, typica, bourbon, tabi, castillo a rhywfaint o bourbon pinc. Yn draddodiadol mae'r coffi'n cael ei olchi'n llwyr ac ar ôl ei gynaeafu mae'r coffi'n cael ei bylu a'i eplesu am rhwng 20-40 awr yn dibynnu ar yr amgylchedd lleol. Ar ôl hyn mae'r coffi'n cael ei olchi ac unrhyw anaeddfedion yn cael ei symud ac yna'n cael ei sychu am rhwng 8 - 15 diwrnod (dibynnu ar y tywydd) ar sychwyr parabolig.

Efallai yr hoffech chi