Colombia - Suukala Lot#1

Regular price£8.00
/
Shipping calculated at checkout.

Maint
Opsiynau

RHOST 

  • Fferm:Suukala Lot#1
  • Amrywiogaeth: Cymysg 
  • Lleoliad: Inza, Cauca
  • Altitude: 1,500 - 2100 m
  • Proses:  Wedi'i olchi
  • Perchennog: Amryw dyddynwyr

Nodiau blasu:

Mandarin, blodeuog, ciwi, hirhoedlog, tebyg i Kenya, cyrens duon, corff melfedaidd, mousse siocled, te du.

Mwy o wybodaeth

"Suukala", sy'n golygu blas llawn siwgr a melys. Cynhyrchir y coffi eithriadol hyn gan dyfwyr arbenigol sy'n gwneud llawer o ymdrech yn ystod cynaeafau arbennig, gan ddangos eu hamynedd a'u hangerdd. Maen nhw’n cynrychioli gwaith caled ffermwyr sydd wedi ymrwymo i gynhyrchu coffi o safon uchel â sgôr uchel.

Mae Dinesig Inza yn Cauca yn ardal o dir sy'n eistedd yn uchel ar lwyfandir Colombia o'r enw'r 'Macizo Colombiano'. Mae'r ardal hon yn berffaith ar gyfer tyfu coffi arbenigol gan fod yr uchder yn cyrraedd dros 2000 masl. Mae Inzá yn adnabyddus yn bennaf am ei hanes cynhenid ​​​​a choffi. Mae ei hanes yn mynd yn ôl i 1577 lle sefydlodd Sbaenwr, Sancho García de Espino, wersyll lle mae Inzá heddiw. Yn 1737 adeiladodd y Jeswitiaid eglwys ac ers hynny dechreuodd yr holl dref dyfu'n strydoedd a thai; cael ei chydnabod gan lywodraeth Colombia fel bwrdeistref yn 1907.

Sefydlwyd Asorcafe ar Orffennaf 11, 2003 yn nhref Pedegral yn Inza ac ar hyn o bryd mae 290 o aelodau yn rhan o'r gymdeithas. Sefydlwyd y gymdeithas i helpu'r cynhyrchwyr hyn i ddod yn drefnus i werthu eu coffi fel arbenigedd ond hefyd i ddarparu fframwaith a strwythur i hybu eu haddysg a'u dilyniant i wella'r amodau economaidd a chymdeithasol iddynt hwy eu hunain, eu teuluoedd a'u cymuned.

Mae'r cynhyrchwyr bach hyn yn gweithio ar leiniau o dir rhwng 1.8 – 2 ha o faint ac yn ffermio coffi hyd at uchder o 2100 masl. Mae'r ffermydd wedi'u plannu â caturra, typica, bourbon, tabi, castillo a rhywfaint o bourbon pinc. Yn draddodiadol mae'r coffi'n cael ei olchi'n llwyr ac ar ôl ei gynaeafu mae'r coffi'n cael ei bylu a'i eplesu am rhwng 20-40 awr yn dibynnu ar yr amgylchedd lleol. Ar ôl hyn mae'r coffi'n cael ei olchi ac unrhyw anaeddfedion yn cael ei symud ac yna'n cael ei sychu am rhwng 8 - 15 diwrnod o dywydd yn dibynnu ar sychwyr parabolig.

Dechreuodd Siruma ein partneriaid yng Ngholombia weithio gydag ASORCAFE eleni ar ôl sefydlu cysylltiad cychwynnol â nhw. Cynaeafwyd y coffi hwn a'i ddosbarthu ddiwedd mis Mehefin a mis Gorffennaf 2021. Mae Asorcafe yn danfon samplau i Siruma lle cânt eu cwpanu a'u hasesu am ansawdd eu cwpan a sicrhau bod y manylebau ffisegol yn bodloni ein safonau ar gyfer lleithder, cnwd ac ansawdd cwpanau. Ar ôl hyn mae'r coffi'n cael ei ddosbarthu i warws Siruma ym Manizales a thalwyd Asorcafe ar unwaith am y coffi.

Efallai yr hoffech chi